elektronikkretsar
 
 

EFTERMARKNAD

   

Vi säkerställer tillgången på funktionalite
Alltronic lagerhåller för kunders räkning valda elektronikkomponenter/reservdelar för att säkerställa tillgång och funktionalitet över tid mot er eftermarknaden t.ex.
serviceenhet, reparatörer eller slutkund. Det är uppdragets karaktär och struktur
som styr upplägget.

Reparationer och hantering av reklamationer eller serviceärenden hanteras på
utvalda produkter enligt överenskommelse.

Komponentbevakning
Komponenter som utgår (obsoleta) och eller blir ersatta är en vanlig företeelse i elektronikbranschen och kan påverka prestandan, ledtider och kostnader på era slutprodukter. Har ni behovet, bevakar vi och informerar er vid avvikelser (på komponentnivå) som kan påverka era produkter och rekommenderar ev. åtgärder t.ex. ersättningskomponenter mm.


Nya tider- vidareutveckling och omkonstruktion
Förändringar finns överallt och inte minst inom elektronikbranschen. Produkter som idag är moderna och funktionsdugliga är i morgon äldre och ev. mindre eftertraktade på grund av
ny teknik, marknadsförändringar, ändrade kundbeteenden och därmed kundkraven. Hela
processen går allt fortare.

Alltronics utvecklingsavdelning hjälper er att möta nya krav, ny önskemål, genom att
vidareutveckla befintliga kretskort och eller befintliga produkter i samspel med er som kund.
Läs mer här (utveckling & konstruktion).

ALLTRONIC AB
Box 556
441 16 ALINGSÅS
Tfn:+46322 66 85 30
Mail: info@alltronic.se


© Alltronic AB 2018