ALLTRONIC – VERKTYGSLÅDAN FÖR KUNDUNIK ELEKTRONIKPRODUKTION!

Alltronic är en framåtdrivande och komplett elektronikpartner med över 30 års erfarenhet av elektronikproduktion.
Med tre fokusområden, utveckling och konstruktion, kretskortstillverkning och slutmontering av färdiga produkter (box building)
i egen regi, levererar vi kundunika elektronikprodukter till branscher med högt ställda krav på driftssäkerhet och funktionalitet.

konstruktion av kretskort
 

KONSTRUKTION

Vi har kompetensen i egen regi att utveckla och
konstruera hela eller delar av era elektronikprodukter avseende mjuk- och hårdvara.

T.ex. kretskort, med schemaritning, cad och mjukvaruprogrammering.

 

 

 

ELEKTRONIKPRODUKTION

Alltronic är er samarbetspartner för kretskorts-tillverkning i enstaka volymer (prototyper) och eller
serieproduktion med högt ställda krav på funktionalitet och kvalitet.

Med rätt kompetens och modern produktions-utrustning stödjer vi er längs vägen, oavsett ni är det mindre eller större företaget.

 

FÄRDIGA PRODUKTER - BOX BUILDING

Skall kretskortet monteras i en färdig produkt? Låt Alltronic hantera hela processen och säkerställa en effektiv och anpassad leverans av era färdiga
produkter.

Produkten levereras komplett, programmerad och testad efter just era önskemål och krav.

 

   
Läs mer
Läs mer
Läs mer


NYHETER
 

Långa ledtider på komponenter!

Det råder långa ledtider på komponentmarknaden och allokeringar förekommer.
Vi rekommenderar alla att tänka långsiktigt och med mycket god framförhållning.

ALLTRONIC AB
Box 556
441 16 ALINGSÅS
Tfn: +46322 66 85 30
Mail: info@alltronic.se

 

© Alltronic AB 2018