cad av kretskort
 
 

UTVECKLING & KONSTRUKTION

 

SNABBFAKTA

Med lång erfarenhet av egen utveckling & konstruktion i kombination med elektronikproduktion
i samma hus, utvecklar och konstruerar Alltronic helt kundunik elektronik, t.ex. kretskort,
färdigmonterade produkter till kompletta system på ett framåtdrivande sätt, med högt
ställda krav på funktionalitet och driftsäkerhet.

Exempel på utvecklade och konstruerade system/produkter (kundunika) är styrenhet för t.ex. ventilationssystem, mät- och analyssystem och styr- och manöversystem för maskiner t.ex. plåtbockningsmaskiner, storköksmaskiner mm. Andra områden är t.ex. styrenheter för
avacerade röklarm mm.


Vid utveckling och eller ren konstruktion ansvara vi för helheten eller valda delar:

 • Identifiera och sätta kravbilden i samspel med kund/uppdragsgivare
 • Konstruktion, hårdvara t.ex. Schemaritning, Cad av kretskort, val av komponenter/material, kontrollpanel, kablage mm.
 • Mjukvaruutveckling och programmering av t.ex processorer, system och grafiskt användargränssnitt (GUI)
 • Mekanisk framtagning av gjutna, pressade eller på annat sätt bearbetade boxar med tillbehör, förbearbetade med ev. fräsningar, gängningar och genomföringar mm.
 • Framtagning av testapplikation och testrigg för optimalt testförfarande samt ev. avvikelsehantering
 • Instruktion och teknisk dokumentation


Det är exempel på områden som ingår i utveckling och eller konstruktion (vid nyutveckling
eller uppdatering av befintlig produkt), helt från grunden och i nära samarbete med er som
kund.

För att effektivt administrera och minimerar ev. risker och utvärdera möjligheter och synergier
erbjuder vi projektledning i kombination med analys som tilläggstjänst. Läs mer härLägre kostnad och kortare ledtider - Produktionsoptimera tidigt
Med över 30 års erfarenhet vet vi vad som påverkar en effektiv elektronikproduktion
och vad som krävs för att t.ex. optimera konstruktionen av kretskort till prototyp- och serieproduktion. Vi har det i egna händer, kontroll och kunskap genom hela kedjan.

T.ex. valet av design och komponenter påverka alla moment, innan, under och efter produktionskedjan och därmed det totala priset och ledtider. Hur optimalt testförfarandet anpassats (mjukvara testrigg och rutin) för produktionsfasen får en stor betydelse på sista raden avseende ledtider och kostnader.

Det är exempel på faktorer som påverkar produktionsbarheten och som vi tar hänsyn till vid
konstruktion av era kretskort och eller kompletta produkter.

 

 

 

UTVECKLING & KONSTRUKTION


 • Hårdvarukonstruktion
 • Mjukvarukonstruktion
 • CAD av kretskort
 • Hårdvarudesign
 • Mekanisk konstruktion
 • Produktionsoptimering
 • EMC- mätningar
 • Teknisk dokumentation

 • Dokumentation, handledning
 
  Tänk hela vägen från början,
det lönar sig

- Kan vi t.ex. från början, identifiera och
optimera och reducera ev. arbetsmoment
avseende installation och montering på er
eftermarknad, redan i konstruktionsfasen,
kapar vi installationstid, risker och totala
kostnader på helheten.

ALLTRONIC AB
Box 556
441 16 ALINGSÅS
Tfn:+46322 66 85 30
Mail: info@alltronic.se


© Alltronic AB 2018