automatiserad avsyning
 
 

KVALITET

   

Kvalitet är en grundsten i vårt dagliga och strategiska arbete. Det vi utvecklar & producerar är helt kundunikt och skall alltid hålla det funktionalitets- och kvalitetskrav som kravställts och levereras i rätt tid enligt överenskommelse.

Våra kunders affärer är beroende av våra produkter och med rätt kvalitet i rätt tid så bidrar Alltronic till att leverera driftssäkerhet och funktionalitet för våra kunder.

Hur går det till
Vi har under åren fått flera olika utmärkelser för vårt goda arbete t.ex. Excellent supplier & "Bästa leverantör" och det är vi självfallet stolta över. Det är ett resultat av mycket nära samarbete med våra kunder, vilket är en viktigt komponent i samarbetet, men också efter ett metodiskt arbete.

Till vår hjälp har vi utvecklat ett "kvalitetssystem" som styr processen från kundorder till slutlig leverans och som av kunder likställts med ISO 9000.

I de fall vi kan ta hjälp av teknik för kvalitetsavsyning gör vi det, t.ex. AOI (Automatiserad
avsyning av kretskort), se bilden ovan. För att möta en ökad efterfrågan av våra tjänster och
i linje med vår strategi, investerar Alltronic löpande in ny och modern produktionsutrustning.

Vi jobbar även med ett ERP system (Monitor) som gör att vi är våra kunder behjälpliga från start till mål avseende produktionsberedning, effektiva inköp och produktionsplanering.

Ständiga förbättringar
Kvalitets- och effektiviseringsarbetet är en viktig hörnsten i vårt dagliga arbete och pågår kontinuerligt. Vi implementerar och jobbar nu efter arbetssättet och filosofin
LEAN Produktion- ett levande arbete för att ständigt utvärdera och implemntera förbättringar.


KONFLIKTMINIRALER

Här kan ni ladda ner och läsa
om Alltronics förhållningsätt till konfliktminiraler.


Alltronic_Conflict_Minerals_Statment


ALLTRONIC AB
Box 556
441 16 ALINGSÅS
Tfn:+46322 66 85 30
Mail: info@alltronic.se


© Alltronic AB 2018