Effektiv elektronikproduktion
 
 

ELEKTRONIKPRODUKTION

 

SNABBFAKTA

Prototyp & Serieproduktion
Vi producerar hela eller av er valda delar såsom unika kretskort eller hela system
(eftermontering i boxar/lådor med ingående delar/komponenter) i Prototyp- och Serieproduktion.

Testning, ett sätt att säkra er affär
För att säkerställa funktionaliteten erbjuder vi tester av kort eller system innan leverans och graden av testet sätter vi gemensamt. Kräver ni en mer avancerad och djupgående test, t.ex. funktionstest, kan vår utvecklingsavdelning utveckla både mjukvara och testrigg samt en unik rutin för ert ändamål. Syftet är att säkerställa att produkten uppfyller kravställd funktionalitet.

Bättre effekt vid tidigt engageman
Vår erfarenhet är att desto tidigare vi blir involverade, desto effektivare kan vi optimera er produktion t.ex. val av komponenter, produktionssätt och inte minst tester som tenderar att
ta längre tid om utveckling och produktion inte involveras i tidigt skede.

Är vi med från början leder det oftast till kortare ledtider och lägre kostnader.

Med hög leveranssäkerhet och rätt kvalitet, levererar vi till flertalet olika kunder och branscher som ställer höga krav på funktionalitet och säkerhet. Läs mer på sidan Kunder

Förändring och utveckling
Alltronic jobbar med kontinuerliga interna förändrings- och utvecklingsprojekt till syfte att möta våra kunders behov av att vara en effektiv och stabil helhetsleverantör. Det omfattar både processer, medarbetare och produktionsteknik.

Under 2015 och 2016 har alltronic investerat i två moderna Ytmonteringsmaskiner av fabrikatet Mydata och modellerna MY200DX och en ny Ugn, SMT QPL.

Ett komplement som bidrar till betydande ökning av produktionskapacitet och
ett led i att möte en allt mer krävande produktionsuppdrag.

ELEKTRONIKPRODUKTION


 • Prototypproduktion, kretskort
 • Serieproduktion, kretskort
 • Automatisk optisk kontroll (AOI)
 • Mekanisk montering
 • Funktionstester
 • Slutmontering av kompletta
  produkter (box building)
 • Plock och packning av
  slutprodukten med tillbehör
 • Uppföljning av producerade
  uppdrag (Prototyper)

 

EXEMPEL PÅ PRODUKTIONSSÄTT


 • Ytmontering (maskinell montering
  och lödning)
 • Hålmontering (manuell montering
  och lödning)
 • Våglödning (maskinell lödning)
 • Maskinell och manuell tvätt
 • Lackning
 • Ingjutning

 

 

ALLTRONIC AB
Box 556
441 16 ALINGSÅS
Tfn:+46322 66 85 30
Mail: info@alltronic.se


© Alltronic AB 2009