projektarbete
 
 

PROJEKT & FÖRSTUDIE

   

Projektledning
Vår egna och kunders uppfattning är att ett väl organiserat utvecklings och införandeprojekt
ger ett bättre resultat avseende administration, ledtider, samspel/samsyn, innovation, riskminimering och totalkostnad. Är det flera parter involverade är projektformen helt avgörande för att uppnå önskad effekt och målbild.

Oavsett ni har egna resurser eller inte, kan Alltronic driva och hålla ihop hela eller
delar av utvecklingsprojektet och där t.ex. en ev. förstudie och dokumenterad kravbild ligger
till grund för projektet.

Förstudie och Analys- ett sätt att reducera risker
Att tidigt fatta rätt beslut i ett utvecklingsprojekt och dess olika beståndsdelar minimerar
risker för att driva onödiga kostnader och överraskningar.

Förstudien, beroende på uppdragets storlek och karaktär, har till syfte att kartlägga/dokumentera uppdragets ingående frågeställningar för att fatta rätt beslut och minimerar risker. Exempel på frågor som kan utvärderas:

  • Funktionalitetskrav
  • Samspel med andra applikationer/hårdvara
  • Standarder och krav
  • Komponentval
  • Produktionsbarhet/industrialisering
  • Ledtider
  • Logistik och lagerhållning
  • Synergieffekter
  • Risker
  • m.fl.

 

ALLTRONIC AB
Box 556
441 16 ALINGSÅS
Tfn:+46322 66 85 30
Mail: info@alltronic.se


© Alltronic AB 2018