elektronikproduktion med kvalitet
 
 

TJÄNSTER- VÅRT ERBJUDANDE

 

SNABBFAKTA

Alltronic är en framåtdrivande och komplett elektronikpartner med fokus på legotillverkning av
kretskort, slutmontering av färdiga produkter (box building) samt utveckling och konstruktion
av kundunik elektronik.

Med över 30 års erfarenhet av elektronikutveckling, konstruktion och legotillverkning av
elektronik
som kretskort och färdigmonterade elektronikprodukter (boxbuilding), kan vi i ett
tidigt stadie optimera produktionsbarheten av era elektronikprodukter ner på minsta detalj,
i alla led.


Vårt övergripande erbjudande

Våra kunder uppskattar enkelhet, en samarbetspartner med lång erfarenhet och som från
början, på ett framåtdrivande sätt, bidrar med närhet, kompetens och ett effektivt arbetssätt
i kombination med ett komplett erbjudande. Därigenom ges möjlighet till ledtidseffektiva och
kostnadsanpassade lösningar med hög funktionalitet på helheten eller på utvalda delar.
Alltronics erbjudande


Verktygslådan för kundunik elektronikproduktion - Helhetsansvar
Med en komplett verktygslåda för kundunik elektronikproduktion bestående av hård- &
mjukvaruutveckling, elektronikkonstruktion, beredning, inköp, elektronikproduktion,
slutmontering, tester, packning/profilering, lager & logistik och eftermarknad tar vi
helhetsansvaret från idé till färdig produkt.

För att effektivt administrera och minimerar ev. risker och utvärdera möjligheter och synergier
med andra uppdrag, erbjuder vi projektledning i kombination med analys som tilläggstjänst och skapar därigenom förutsättningar till:


 • Komponentoptimering - Effektiva inköp på utvalda leverantörer
 • Produktionsoptimering - Samspel mellan konstruktion och produktion
 • Ledtidsfördelar - Time to market (TTM)
 • Hög kvalitet - Kontroll och ansvar genom hela processen
 • Synergieffekter - Erfarenhet och struktur genom andra kunduppdrag, know how
 • Snabbare hantering - T.ex. vid ev. produktförändringar, materialpåverkan mm
 • Stärka ert varumärke - Rätt produkt i rätt tid med anpassad kundkommunikation


ÖVERGRIPANDE ERBJUDANDE

 

 • Projektledning
 • Förstudier
 • Mjukvarukonstruktion
 • Hårdvarukonstruktion
 • Hårdvarudesign
 • Mekanisk konstruktion
 • Beredning
 • Inköp
 • Prototyp och Serieproduktion
  av kretskort
 • Lego & Licenstillverkning
 • Tester
 • Mekanisk montering
 • Slutmontering
 • Plock och packning av
  slutprodukten med tillbehör
 • Lagerhållning och Logistik

ALLTRONIC AB
Box 556
441 16 ALINGSÅS
Tfn:+46322 66 85 30
Mail: info@alltronic.se


© Alltronic AB 2009