elektronikproduktion med kvalitet
 
 

TJÄNSTER- VÅRT ERBJUDANDE

 

SNABBFAKTA

Alltronic är en framåtdrivande och komplett elektronikpartner med tre fokusområden elektronikutveckling och konstruktion , legotillverkning av kretskort och färdigmonterade elektronikprodukter (boxbuilding).

Med över 30 års erfarenhet vet vi vad elektronikproduktion innebär, vilka frågeställningar och utmaningar som måste hantera för ett lyckat samarbete. Vi på Alltronic ser dialogen som en nyckelfaktor, vägen till förståelsen av ert verkliga behov och i kombination med våra tre fokusområden paketerar vi helhetslösningar som uppfyller era krav och förväntningar.

Det skall vara enkelt

Våra kunder uppskattar enkelhet, en samarbetspartner med lång erfarenhet och som från
början, på ett framåtdrivande sätt, bidrar med närhet, kompetens och ett effektivt arbetssätt
i kombination med ett komplett erbjudande. Därigenom ges möjlighet till ledtidseffektiva och
kostnadsanpassade lösningar med hög funktionalitet på helheten eller på utvalda delar.Verktygslådan för kundunik elektronikproduktion - Helhetsansvar
Med ett komplett och brett tjänsteutbud tar vi helhetsansvaret från idé till
färdig produkt eller på utvalda delar:
För att effektivt administrera och minimerar ev. risker och utvärdera möjligheter och synergier med andra uppdrag, erbjuder vi projektledning i kombination med analys som tilläggstjänst och skapar därigenom förutsättningar till:


 • Komponentoptimering - Effektiva inköp på utvalda leverantörer
 • Produktionsoptimering - Samspel mellan konstruktion och produktion
 • Ledtidsfördelar - Time to market (TTM)
 • Hög kvalitet - Kontroll och ansvar genom hela processen
 • Synergieffekter - Erfarenhet och struktur genom andra kunduppdrag, know how
 • Snabbare hantering - T.ex. vid ev. produktförändringar, materialpåverkan mm
 • Stärka ert varumärke - Rätt produkt i rätt tid med anpassad kundkommunikation


ÖVERGRIPANDE ERBJUDANDE

 

 • Projektledning
 • Förstudier
 • Mjukvarukonstruktion
 • Hårdvarukonstruktion
 • Hårdvarudesign
 • Mekanisk konstruktion
 • Beredning
 • Inköp
 • Kretskortstillverkning i Prototyp
  och Serieproduktion
 • Lego & Licenstillverkning
 • Programmering och test
 • Mekanisk montering
 • Slutmontering
 • Plock och pack av
  slutprodukten med tillbehör
 • Lagerhållning och Logistik

ALLTRONIC AB
Box 556
441 16 ALINGSÅS
Tfn:+46322 66 85 30
Mail: info@alltronic.se


© Alltronic AB 2018