Eftermarknad

Alltronic lagerhåller för kunders räkning valda elektronikkomponenter/reservdelar för att säkerställa tillgång och funktionalitet över tid mot er eftermarknaden t.ex. serviceenhet, reparatörer eller slutkund. Det är uppdragets karaktär och struktur som styr upplägget. Reparationer och hantering av reklamationer eller serviceärenden hanteras på utvalda produkter enligt överenskommelse.

Komponentbevakning

Komponenter som utgår (obsoleta) och eller blir ersatta är en vanlig företeelse i elektronikbranschen och kan påverka prestandan, ledtider och kostnader på era slutprodukter. Har ni behovet, bevakar vi och informerar er vid avvikelser (på komponentnivå) som kan påverka era produkter och rekommenderar ev. åtgärder t.ex. ersättningskomponenter mm.

Nya tider- vidareutveckling och omkonstruktion

Förändringar finns överallt och inte minst inom elektronikbranschen. Produkter som idag är moderna och funktionsdugliga är i morgon äldre och ev. mindre eftertraktade på grund av ny teknik, marknadsförändringar, ändrade kundbeteenden och därmed kundkraven. Hela processen går allt fortare.

Alltronics utvecklingsavdelning hjälper er att möta nya krav, ny önskemål, genom att vidareutveckla befintliga kretskort och eller befintliga produkter i samspel med er som kund.

Läs mer här

Tänk hela vägen från början, det lönar sig

Vi kan t.ex. från början, identifiera och optimera och reducera arbetsmoment på er eftermarknad. Redan i konstruktionsfasen, sparar vi installationstid, risker och totala kostnader på helheten.