Utveckling och konstruktion

Med lång erfarenhet av egen utveckling och konstruktion i kombination med elektronikproduktion i samma hus, utvecklar och konstruerar Alltronic helt kundunik elektronik, t.ex. kretskort, färdigmonterade produkter till kompletta system på ett framåtdrivande sätt, med högt ställda krav på funktionalitet och driftsäkerhet.

Exempel på utvecklade och konstruerade system/produkter (kundunika) är styrenhet för t.ex. ventilationssystem, mät- och analyssystem och styr- och manöversystem för maskiner t.ex. plåtbockningsmaskiner, storköksmaskiner mm. Andra områden är t.ex. styrenheter för
avacerade röklarm mm.

Vi tar ansvara vi för helheten eller valda delar

Det är exempel på områden som ingår i utveckling och eller konstruktion (vid nyutveckling eller uppdatering av befintlig produkt), helt från grunden och i nära samarbete med er som kund.

  • Identifiera och sätta kravbilden i samspel med kund/uppdragsgivare
  • Konstruktion, hårdvara t.ex. Schemaritning, Cad av kretskort, val av komponenter/material, kontrollpanel, kablage mm.
  • Mjukvaruutveckling och programmering av t.ex processorer, system och grafiskt användargränssnitt (GUI)
  • Mekanisk framtagning av gjutna, pressade eller på annat sätt bearbetade boxar med tillbehör, förbearbetade med ev. fräsningar, gängningar och genomföringar mm.
  • Framtagning av testapplikation och testrigg för optimalt testförfarande samt ev. avvikelsehantering
  • Instruktion och teknisk dokumentation

För att effektivt administrera och minimerar ev. risker och utvärdera möjligheter och synergier erbjuder vi projektledning i kombination med analys som tilläggstjänst.

Läs mer här

Lägre kostnad och kortare ledtider

Med över 30 års erfarenhet vet vi vad som påverkar en effektiv elektronikproduktion och vad som krävs för att t.ex. optimera konstruktionen av kretskort till prototyp- och serieproduktion. Vi har det i egna händer, kontroll och kunskap genom hela kedjan.

T.ex. valet av design och komponenter påverka alla moment, innan, under och efter produktionskedjan och därmed det totala priset och ledtider. Hur optimalt testförfarandet anpassats (mjukvara testrigg och rutin) för produktionsfasen får en stor betydelse på sista raden avseende ledtider och kostnader.

Det är exempel på faktorer som påverkar produktionsbarheten och som vi tar hänsyn till vid konstruktion av era kretskort och eller kompletta produkter.

Tänk hela vägen från början, det lönar sig

Vi kan t.ex. från början, identifiera och optimera och reducera arbetsmoment på er eftermarknad. Redan i konstruktionsfasen, sparar vi installationstid, risker och totala kostnader på helheten.