Miljö och kvalitet

Alltronic stärker er affär med rätt funktion och kvalitet.

Kvalitet är en grundsten i vårt dagliga och strategiska arbete. Det vi utvecklar & producerar är helt kundunikt och skall alltid hålla det funktionalitets- och kvalitetskrav som kravställts och levereras i rätt tid enligt överenskommelse.

Våra kunders affärer är beroende av våra produkter och med rätt kvalitet i rätt tid så bidrar Alltronic till att leverera driftssäkerhet och funktionalitet för våra kunder.

Hur går det till

Vi har under åren fått flera olika utmärkelser för vårt goda arbete t.ex. Excellent supplier & "Bästa leverantör" och det är vi självfallet stolta över. Det är ett resultat av mycket nära samarbete med våra kunder, vilket är en viktigt komponent i samarbetet, men också efter ett metodiskt arbete.

Till vår hjälp har vi utvecklat ett "kvalitetssystem" som styr processen från kundorder till slutlig leverans och som av kunder likställts med ISO 9000.

I de fall vi kan ta hjälp av teknik för kvalitetsavsyning gör vi det, t.ex. AOI (Automatiserad avsyning av kretskort), se bilden ovan. För att möta en ökad efterfrågan av våra tjänster och i linje med vår strategi, investerar Alltronic löpande in ny och modern produktionsutrustning.

Vi jobbar även med ett ERP system (Monitor) som gör att vi är våra kunder behjälpliga från start till mål avseende produktionsberedning, effektiva inköp och produktionsplanering.

Ständiga förbättringar

Kvalitets- och effektiviseringsarbetet är en viktig hörnsten i vårt dagliga arbete och pågår kontinuerligt. Vi implementerar och jobbar nu efter arbetssättet och filosofin LEAN Produktion- ett levande arbete för att ständigt utvärdera och implemntera förbättringar.

En hållbar utveckling

Alltronic AB är ett högteknologiskt elektronikföretag som utvecklar, konstruerar och producerar kundanpassad elektronik.

Vi på Alltronic AB skall arbeta för att produktion och utveckling är förenlig med en hållbar utveckling så att vi och kommande generationer tillförsäkras en god miljö.

Så jobbar vi mot en hållbar utveckling:

  • Utbilda vår personal kontinuerligt för att öka kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor samt skapa en ur miljösynpunkt säker och hälsosam arbetsplats.
  • Följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga miljökrav som berör vår verksamhet.
  • Källsortera och återvinna vårt avfall med en miljömässigt riktig hantering. 
  • Vi skall även arbeta för återanvändning och återvinning av elektroniska produkter och komponenter.
  • Aktivt arbeta med effektivisering av energi- och materialanvändning i produktionen samt utfasning av miljöfarliga kemikalier.
  • Arbeta mot ständiga förbättringar av vår miljöprestanda med upprättande av miljömål och handlingsplaner.