Projekt och förstudie

Vår egna och kunders uppfattning är att ett väl organiserat utvecklings och införandeprojekt ger ett bättre resultat avseende administration, ledtider, samspel/samsyn, innovation, riskminimering och totalkostnad. Är det flera parter involverade är projektformen helt avgörande för att uppnå önskad effekt och målbild.

Oavsett ni har egna resurser eller inte, kan Alltronic driva och hålla ihop hela eller delar av utvecklingsprojektet och där t.ex. en ev. förstudie och dokumenterad kravbild ligger till grund för projektet.

Förstudie och analys - Ett sätt att reducera risker

Att tidigt fatta rätt beslut i ett utvecklingsprojekt och dess olika beståndsdelar minimerar risker för att driva onödiga kostnader och överraskningar.

Förstudien, beroende på uppdragets storlek och karaktär, har till syfte att kartlägga/dokumentera uppdragets ingående frågeställningar för att fatta rätt beslut och minimerar risker. Exempel på frågor som kan utvärderas:

  • Funktionalitetskrav
  • Samspel med andra applikationer/hårdvara
  • Standarder och krav
  • Komponentval
  • Produktionsbarhet/industrialisering
  • Ledtider
  • Logistik och lagerhållning
  • Synergieffekter
  • Risker
  • M.fl.

Tänk hela vägen från början, det lönar sig

Vi kan t.ex. från början, identifiera och optimera och reducera arbetsmoment på er eftermarknad. Redan i konstruktionsfasen, sparar vi installationstid, risker och totala kostnader på helheten.