Elektronikproduktion

Kretskortstillverkning är vår ryggrad och omfattas av flera delmoment, viktiga var för sig, för sitt ändamål. Vi producerar kretskorten i helt egna lokaler, lokalt i Alingsås, med moderna ytmonteringsmaskiner och manuell/maskinell hålmontering.

Det görs i nära samarbete med våra egna resurser för t.ex. inköp, kvalitet, beredning, utveckling och konstruktion. Värderar ni närhet i kombination med modern och effektiv elektronikproduktion, då är Alltronic samarbetspartnern på helheten eller utvala delar.

Prototypserier- Kretskort

Prototyper är avgörande och en självklar del i utvärderingen av kretskortets funktionalitet, att det fungerar och uppfyller kravbildens olika delar eller inte. Här är snabbhet och flexibilitet en viktig faktor då prototypen oftast ingår som en del i ett större projekt och tiden är dyrbar.

Med förståelsen för behovet möter vi uppdraget med kompetenta medarbetare och rätt produktionssätt för en flexibel och snabb prototypproduktion.

Serieproduktion - Kretskort

Serieproduktion av kretskort (kretskortstillverkning) kräver planering med processtyrning och noga balans mellan produktionssätt och metod för att uppnå förväntad effekt avseende produktionsbarhet i tid, kvalitet och totalkostnad.

Med över 30 års erfarenhet jobbar vi efter tydliga "instruktioner" och arbetsflöden med löpande uppföljning på definierade parametrar för att leverera rätt kvalitet i rätt tid. Vi jobbar efter arbetssättet och filosofin LEAN produktion.

Underhåll och serviceintervaller på maskiner så som utrustning och system är en självklarhet för att upprätthålla driftssäkerhet och kvalitet. Vi slutmonterar produkten med ingånde material och konfigurerar produkten helt efter era krav och behov.

Boxbuilding - Färdigmonterade produkter

Alltronic monterar färdiga produkter där kretskortet monteras i produktens kapsling, integrerad med övrig hårdvara t.ex. mekanik och kablage. Produkten programmeras och konfigureras efter rätt profil samt "funktionstestas" innan den packas tillsammans med övrigt material, snyggt och prydligt i avsedd förpackning/ar.

Test - Ett sätt att kvalitetssäkra

För att säkerställa funktionaliteten erbjuder vi tester av kretskort eller system innan leverans och omfattningen bestämmer vi gemensamt. Kräver ni ett mer avancerat och djupgående test t.ex. funktionstest kan vår utvecklingsavdelning utveckla mjukvara och testrigg samt en unik rutin för ert ändamål. Syftet är att säkerställa att produkten uppfyller kravställd funktionalitet.

Bättre effekt vid tidigt engagemang

Vår erfarenhet är att desto tidigare vi blir involverade, desto effektivare kan "produktionsbarheten" av era produkter optimeras, t.ex. val av komponenter, layout, produktionssätt och inte minst processen för test. Om ni Involvera oss tidigt stödjer vi er längs vägen till en produktionsanpassad produkt.

Förändring och utveckling

Alltronic jobbar med kontinuerliga interna förändrings- och utvecklingsprojekt till syfte att möta våra kunders behov av en effektiv och stabil helhetsleverantör. Det omfattar både processer, medarbetare och produktionsteknik.

Under de senaste åren har Alltronic investerat i två moderna ytmonteringsmaskiner av fabrikatet Mydata och modellerna MY200DX samt en ny ugn, SMT QPL. Ett komplement som bidrar till en betydande ökning av produktionskapaciteten och ett led i att möta mer krävande produktionsuppdrag. Under 2018 investerade vi i en ny maskin för selektiv-lödning från Ersa (Versaflow 3/45). Investeringen skapar framförallt ledtidsfördelar, större flexibilitet och en stabilare produktionsprocess vi kretskortstillverkning.

VÅR PRODUKTION

 • Ytmontering (maskinell montering och lödning)
 • Hålmontering (manuell montering och lödning)
 • Selektivlöd (maskinell lödning)
 • Våglödning (maskinell lödning)
 • Maskinell och manuell tvätt
 • Lackning
 • Ingjutning

VÅRA PODUKTIONSSÄTT

 • Prototypproduktion, kretskort
 • Serieproduktion, kretskort
 • Automatisk optisk kontroll (AOI)
 • Mekanisk montering
 • Funktionstester
 • Slutmontering av kompletta produkter (box building)
 • Plock och packning av slutprodukten med tillbehör
 • Uppföljning av producerade uppdrag (Prototyper)

Tänk hela vägen från början, det lönar sig

Vi kan t.ex. från början, identifiera och optimera och reducera arbetsmoment på er eftermarknad. Redan i konstruktionsfasen, sparar vi installationstid, risker och totala kostnader på helheten.