Vårt erbjudande

Våra kunder uppskattar enkelhet, en samarbetspartner med lång erfarenhet och som från början, på ett framåtdrivande sätt, bidrar med närhet, kompetens och ett effektivt arbetssätt i kombination med ett komplett erbjudande.
Learn More

Projekt & förstudie

Vår egna och kunders uppfattning är att ett väl organiserat utvecklings och införandeprojekt ger ett bättre resultat avseende administration, ledtider, samspel/samsyn, innovation, riskminimering och totalkostnad. Är det flera parter involverade är projektformen helt avgörande för att uppnå önskad effekt och målbild.

Oavsett ni har egna resurser eller inte, kan Alltronic driva och hålla ihop hela eller
delar av utvecklingsprojektet och där t.ex. en ev. förstudie och dokumenterad kravbild ligger till grund för projektet.

Att tidigt fatta rätt beslut i ett utvecklingsprojekt och dess olika beståndsdelar minimerar
risker för att driva onödiga kostnader och överraskningar.

Förstudien, beroende på uppdragets storlek och karaktär, har till syfte att kartlägga/dokumentera uppdragets ingående frågeställningar för att fatta rätt beslut och minimerar risker. Exempel på frågor som kan utvärderas

 • Funktionalitetskrav
 • Samspel med andra applikationer/hårdvara
 • Standarder och krav
 • Komponentval
 • Produktionsbarhet/industrialisering
 • Ledtider
 • Logistik och lagerhållning
 • Synergieffekter
 • Risker
 • m.fl.

Utveckling & konstruktion

Vår egna och kunders uppfattning är att ett väl organiserat utvecklings och införandeprojekt ger ett bättre resultat avseende administration, ledtider, samspel/samsyn, innovation, riskminimering och totalkostnad. Är det flera parter involverade är projektformen helt avgörande för att uppnå önskad effekt och målbild.

Oavsett ni har egna resurser eller inte, kan Alltronic driva och hålla ihop hela eller
delar av utvecklingsprojektet och där t.ex. en ev. förstudie och dokumenterad kravbild ligger till grund för projektet.

Att tidigt fatta rätt beslut i ett utvecklingsprojekt och dess olika beståndsdelar minimerar
risker för att driva onödiga kostnader och överraskningar.

Förstudien, beroende på uppdragets storlek och karaktär, har till syfte att kartlägga/dokumentera uppdragets ingående frågeställningar för att fatta rätt beslut och minimerar risker. Exempel på frågor som kan utvärderas

 • Funktionalitetskrav
 • Samspel med andra applikationer/hårdvara
 • Standarder och krav
 • Komponentval
 • Produktionsbarhet/industrialisering
 • Ledtider
 • Logistik och lagerhållning
 • Synergieffekter
 • Risker
 • m.fl.

Produktion

Vår egna och kunders uppfattning är att ett väl organiserat utvecklings och införandeprojekt ger ett bättre resultat avseende administration, ledtider, samspel/samsyn, innovation, riskminimering och totalkostnad. Är det flera parter involverade är projektformen helt avgörande för att uppnå önskad effekt och målbild.

Oavsett ni har egna resurser eller inte, kan Alltronic driva och hålla ihop hela eller
delar av utvecklingsprojektet och där t.ex. en ev. förstudie och dokumenterad kravbild ligger till grund för projektet.

Att tidigt fatta rätt beslut i ett utvecklingsprojekt och dess olika beståndsdelar minimerar
risker för att driva onödiga kostnader och överraskningar.

Förstudien, beroende på uppdragets storlek och karaktär, har till syfte att kartlägga/dokumentera uppdragets ingående frågeställningar för att fatta rätt beslut och minimerar risker. Exempel på frågor som kan utvärderas

 • Funktionalitetskrav
 • Samspel med andra applikationer/hårdvara
 • Standarder och krav
 • Komponentval
 • Produktionsbarhet/industrialisering
 • Ledtider
 • Logistik och lagerhållning
 • Synergieffekter
 • Risker
 • m.fl.

Logistik

Effektiva material- och produktflöden är en viktig parameter i en total lösning. Skall t.ex. kretskorten eftermonterars i er verksamhet eller skall produkten levereras färdigpackad, snyggt och prydligt i en profilerad konsumentförpackning?

Oavsett ställer det olika krav på hur material och produkter packas och skickas för att skapa önskad effekt i respektive flöde och oftast blir det en kombination för att uppnå ett optimalt och effektivt flöde.

Alltronic erbjuder lösningar som omfattar lagerhållning av era ingående komponenter och eller slutmonterade produkter. Avrop sker mot order eller fastställd leveransplan och levereras i rätt emballage och förpackning till er eller av er valda mottagare. Leveransen görs via vår eller er avtalsleverantör.

Tillsammans analyserar vi just ert behov och med hänsyn till volym, struktur och ledtider skapar vi ett upplägg som passar just er.

 • Lagerhållning, unika komponenter
 • Lagerhållning, färdiga produkter
 • Bipackning av medskick
 • Kundanpassad packning för
  olika flöden
 • Transportbokning- och
  administration

Eftermarknad

Vi säkerställer tillgången på funktionalite
Alltronic lagerhåller för kunders räkning valda elektronikkomponenter/reservdelar för att säkerställa tillgång och funktionalitet över tid mot er eftermarknaden t.ex.
serviceenhet, reparatörer eller slutkund. Det är uppdragets karaktär och struktur
som styr upplägget.

Reparationer och hantering av reklamationer eller serviceärenden hanteras på
utvalda produkter enligt överenskommelse.

Komponentbevakning
Komponenter som utgår (obsoleta) och eller blir ersatta är en vanlig företeelse i elektronikbranschen och kan påverka prestandan, ledtider och kostnader på era slutprodukter. Har ni behovet, bevakar vi och informerar er vid avvikelser (på komponentnivå) som kan påverka era produkter och rekommenderar ev. åtgärder t.ex. ersättningskomponenter mm.

Nya tider- vidareutveckling och omkonstruktion
Förändringar finns överallt och inte minst inom elektronikbranschen. Produkter som idag är moderna och funktionsdugliga är i morgon äldre och ev. mindre eftertraktade på grund av ny teknik, marknadsförändringar, ändrade kundbeteenden och därmed kundkraven. Hela processen går allt fortare.

Alltronics utvecklingsavdelning hjälper er att möta nya krav, ny önskemål, genom att vidareutveckla befintliga kretskort och eller befintliga produkter i samspel med er som kund.

 • Funktionalitetskrav
 • Samspel med andra applikationer/hårdvara
 • Standarder och krav
 • Komponentval
 • Produktionsbarhet/industrialisering
 • Ledtider
 • Logistik och lagerhållning
 • Synergieffekter
 • Risker
 • m.fl.

Tänk hela vägen från början, det lönar sig

Vi kan t.ex. från början, identifiera och optimera och reducera arbetsmoment på er eftermarknad. Redan i konstruktionsfasen, sparar vi installationstid, risker och totala kostnader på helheten.